Fundusze Europejskie

Projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich, realizowane przez firmę DAMECH Kurleto Sp.j.

 1. W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie z programu:
   

  Wzrost konkurencyjności firmy przez inwestycję w centrum B+R i pozwalające rozszerzyć prowadzoną działalność B+R”

  Projekt współfinansowany przez

  Unię Europejską w ramach

  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013

  Fundusze Europejskie dla Małopolski”

   

  realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości , Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
  na zakup wyposażenia dla działu rozwoju naszej firmy.
  Obecnie posiadamy system projektowania komputerowego CAD oraz maszyny pozwalające na wykonanie prototypów i przeprowadzenie badań rozwojowych.
  Inwestycja ta pozwoliła nam na zintensyfikowanie prac mających na celu opracowanie nowych wyrobów oraz unowocześnienie oferowanych już rozwiązań.
   
 2. ZAPYTANIA OFERTOWE (treść ogłoszeń można również otrzymać drogą mailową kierując prośbę pod adres daniel@damech.pl).

  2.1. Dostawa i montaż pieca gazowego do lakierni proszkowej wraz z dostawą wymiennika z instalacjami spalinową i wentylacyjną

  2.2. Dostawa i montaż elementów linii do malowania proszkowego - kabin patronowych i przenośnika podwieszanego.

 3. Protokół wyboru oferenta dla zapytania ofertowego nr 1/11/2018, dotyczącego „Dostawy i montażu pieca gazowego do lakierni proszkowej z wymiennikiem ciepła”.

 4. Protokół wyboru oferenta dla zapytania ofertowego nr 2/11/2018, dotyczącego „Dostawa i montaż elementów linii do malowania proszkowego”.