Fundusze Europejskie

Projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich, realizowane przez firmę DAMECH Kurleto Sp.j.

 1. W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie z programu:
   

  Wzrost konkurencyjności firmy przez inwestycję w centrum B+R i pozwalające rozszerzyć prowadzoną działalność B+R”

  Projekt współfinansowany przez

  Unię Europejską w ramach

  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013

  Fundusze Europejskie dla Małopolski”

   

  realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości , Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
  na zakup wyposażenia dla działu rozwoju naszej firmy.
  Obecnie posiadamy system projektowania komputerowego CAD oraz maszyny pozwalające na wykonanie prototypów i przeprowadzenie badań rozwojowych.
  Inwestycja ta pozwoliła nam na zintensyfikowanie prac mających na celu opracowanie nowych wyrobów oraz unowocześnienie oferowanych już rozwiązań.
   
 2. Projekt pt. „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy DAMECH”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie o nr UDA-POIG.06.01.00-12-164/11-00.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.